Natječaj za pomoćnike u nastavi

Natječaj za pomoćnike u nastavi

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama grada Vinkovaca. Traži se 32 pomagača/ica za rad minimalno 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju.
Uvjeti su najmanje završena srednja škola, nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

Radni zadaci pomoćnika u nastavi obuhvaćaju pružanje potpore učeniku/učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju. pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, uradnja s učiteljima/nastavnicima  te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Dodatna znanja i vještine: poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će stručno povjerenstvo za selekciju kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u sklopu projekta  “Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II”.

Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije za pomoćnike u nastavi u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno do 21. kolovoza 2018. u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci s napomenom “Prijava za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Vinkovaca”. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati..

Javni poziv

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.