ANKETA O TRENUTNOM STANJU GASTROTURIZMA

ANKETA O TRENUTNOM STANJU GASTROTURIZMA

Poveznica https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSeINVSOdQDetzqPu7yhgWfmSisM1LUxdAc8jC1PVrquKKdvEQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757 vodi na anketni upitnik koji se provodi u okviru primarnog istraživanja stavova dionika za potrebe izrade „Analize trenutnog stanja u sektoru gastronomskog turizma“ (dalje u tekstu: Analiza stanja).

Ispitivanje putem ovog anketnog upitnika provodi MICRO projekt d.o.o. za Naručitelja Agenciju za razvoj i investicije Grada Vinkovaca VIA d.o.o.  koja izradu Analize stanja sufinancira sredstvima Europskog Fonda za Regionalni Razvoj (EFRR) i IPA II (Operativni program: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Serbia 2014 -2020,  Prioritetna os: PA3 – PA 3 / Contributing to the development of tourism and preserving cultural and natural heritage) temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta Pannonia Gourmet  (HR-RS299) sklopljenog 15. prosinca 2019. godine.

Cilj Analize stanja je dati sveobuhvatne informacije o trenutnoj situaciji u turističkom sektoru na području Grada Vinkovaca i okolnih općina (Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Tovarnik i Vođinci) koje gravitiraju prema gradu Vinkovcima, te utvrditi specifičnu dinamiku regionalnog gastronomskog turizma kako bi se otvorio put za provedbu metoda budućeg razvoja kroz predstojeće projektne aktivnosti projekta Pannonia Gourmet.

Anketnim upitnikom je namjera ispitati stavove lokalnih dionika (lokalni proizvođači i pružatelji usluga, predstavnici javnih ustanova) o segmentu gastronomskog turizma na području Grada Vinkovaca i okolnih općina kako bi se u okviru Plana upravljanja predložili strateški ciljevi i prioriteti razvoja te konkretne razvojne intervencije za segment gastronomskog turizma.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.