Energetska obnova

zgrade škole

A.G. Matoš

O projektu “Energetska obnova zgrade OŠ A.G. Matoš”

Temeljem ovoga projekta provode se mjere energetske obnove za zgradu škole i zgradu športske dvorane OŠ A. G. Matoš čime će se povećati energetska učinkovitost zgrade. Projekt će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini 68,96% u odnosu na godišnju potrošnju za grijanje prije provedbe navedenih mjera što će ujedno doprinijeti i smanjenju godišnje emisije CO2 za 59,04%.

Projektom je planirana temeljita rekonstrukcija zgrade kroz mjere : poboljšanje toplinske izolacije krovišta i pročelja (fasade), zamjena vanjske stolarije energetski učinkovitijom odnosno postojeća vanjska stolarija zamijeniti će se aluminijskom stolarijom, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja, ugradnja rekuperatora za ventilaciju dvorane, ugradnja dizalice topline zrak-zrak te poboljšanje energetske učinkovitosti rasvjete zamjenom unutarnje rasvjete učinkovitijom. Kroz projekt bi se također povećala svijest korisnika o važnosti uštede energije jer i uz najmodernije sustave bez racionalnog gospodarenja energijom nije moguće postići zadovoljavajuće rezultate.
Provedbom navedenih mjera Osnovna škola predstavljat će reprezentativan objekt za promicanje energije i energetske učinkovitosti, a samim tim i zaštite okoliša.

 • Fond: Europski Fond za regionalni razvoj
 • Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 • Nadležna tijela: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (PT2)
 • Partneri: Nema
 • Područje: Energija
 • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: KK.04.2.1.04
 • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
 • Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Osnovne škole “Antun Gustav Matoš” na adresi Ohridska 21, Vinkovci – KK.04.2.1.04.0360
 • Prijavitelj: Grad Vinkovci
 • Korisnik: Grad Vinkovci
 • Ukupna vrijednost projekta: 17.303.195,00 kn
 • Voditelj projekta: Mario Jurić
 • Kontakt osoba: Josip Romić 032/ 340-030
 • Razdoblje provedbe projekta: 20 mjeseci, listopad 2018. – lipanj 2020.

NOVOSTI

Danas je ispred škole A.G Matoš održana Završna konferencija projekta Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Antun Gustav Matoš“ na adresi Ohridska 21, Vinkovci. Konferencijom je označen završetak projekta koji traje od listopada 2018., ukupne vrijednosti 17.303.195,00 kn sufinanciranog sredstvima Europske unije u iznosu od 10.182.800,25......

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić sa suradnicima posjetio je Vinkovce i obavio radni sastanak s gradonačelnikom Ivanom Bosančićem, djelatnicima grada, direktoricom Agencije Danijelom Slipčević i voditeljem odjela komunalne infrastrukture i energetske učinkovitosti Josipom Romićem. Trenutno se u Vinkovcima provode 4......

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Vinkovaca.