Pomoćnici u nastavi II.

O projektu “Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II.”

Projektom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II.” osigurat će se kvalitetna integracija 29 učenika s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni sustav u sedam osnovnih škola na području Grada Vinkovaca kroz program edukacije i rad 29 pomoćnika u nastavi.

Projektnim aktivnostima će se osigurati jednake mogućnosti odgoja i obrazovanja djeci s teškoćama u razvoju bez obzira na spol i socijalni položaj u osnovnima školama kojima je osnivač Grad Vinkovci. Osiguravanjem podrške pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju će se omogućiti ravnopravno sudjelovanje u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu. Projekt svojim aktivnostima doprinosi antidiskriminacijskoj politici te stvaranju pristupačnog okruženja za osobe s invaliditetom. Educiranjem i zapošljavanjem 29 nezaposlenih osoba projekt doprinosi smanjivanju financijskog opterećenja kućnog budžeta koji će rezultirati smanjenjem stope siromaštva, te njihovim sudjelovanjem u društvenim aktivnostima.

 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
 • Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 • Nadležna tijela: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Partneri:
  • O.Š. „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci,
  • O.Š. Bartola Kašića, Vinkovci
  • O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci
  • O.Š. Vladimira Nazora, Vinkovci
  • O.Š. Ivana Mažuranića, Vinkovci
  • O.Š. Nikole Tesle, Mirkovci,
  • Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.
 • Područje: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
 • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.03.2.1.03
 • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.
 • Naziv projekta: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II.“
 • Prijavitelj: Grad Vinkovci
 • Korisnik: Grad Vinkovci
 • Ukupna vrijednost projekta: 5.798.630,40 kn (Europski socijalni fond 92% i Grad Vinkovci 8%)
 • Voditelj projekta: Jelena Pavličić Matasić
 • Kontakt osoba: Lea Dubravčević 032/ 340-030
 • Razdoblje provedbe projekta: 21.kolovoz, 2017. – 20. kolovoz, 2021.

NOVOSTI

U petak 04.rujna 2020. godine svečano su dodijeljeni ugovori za 33 pomoćnika u nastavi i 2 komunikacijska posrednika za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Ovom dodjelom projekt Osiguranje pomoćnika u nastavi djeci s poteškoćama u razvoju u Vinkovcima II. koji traje još od......

U sklopu EU tjedna Via Vinkovci svakodnevno predstavlja projekte na kojima sudjeluje kao prijavitelj ili partner. Danas su predstavili projekte socijalne uključenosti kojima podupiru društveno uključivanje marginaliziranih skupina ljudi. Tako se u ovom videu spominje i projekt Osiguranje pomoćnika u nastavi II. ....

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Vinkovaca.