Izgradnja nadvožnjaka Duga - Borinci

O projektu “Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima”

Cilj projekta je izgraditi nadvožnjak Duga ulica – Borinačka ulica sa prilaznom prometnicom u gradu Vinkovci.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta je na 79.979.282,80 kn.
Sufinanciranje iz kohezijskog fonda iznosi 67.982.390,38 kn, a iz državnog proračuna 11.996.892,42.
Planirano trajanje projekta je 67 mjeseci i završetak je predviđen za prosinac 2023.

Grad Vinkovci će provedbom projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“ povezivati sve dijelova grada Vinkovaca te promicati putovanja koja povezuju različite modove (automobili, autobusi, bicikli, pješački) prijevoza u jednu cjelinu.
Projektnim aktivnostima planira se ukloniti usko grlo kroz izgradnju nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica ukupne dužine trase 500 metara, modernizaciju prilazne prometnice ukupne dužine 4,176 m, izgradnju biciklističke staze i pješačke staze uz prilaznu prometnicu i u sklopu nadvožnjaka ukupne dužine svake 2,99 km.

 • Fond: Kohezijski fond
 • Operativni program: „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
 • Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 • Nadležna tijela: Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture
 • Partneri: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.
 • Područje: Promet
 • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: KK.07.4.2.14
 • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Poziv za sufinanciranje povećanja sigurnosti prometa i uklanjanje uskih grla koja sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog javnog prijevoza
 • Naziv projekta: Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima
 • Prijavitelj: Grad Vinkovci
 • Korisnik: Grad Vinkovci
 • Ukupna vrijednost projekta: 79.667.145,80 kn 
 • Voditelj projekta: Krunoslav Celić
 • Projektni asistent: Marina Hodak Domaćinović
 • Kontakt osoba: Krunoslav Celić
 • Razdoblje provedbe projekta: 2019.-2023.

NOVOSTI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog Kohezijskog fonda.

Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Vinkovaca.